Aktuality MŠ

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ ZŠ I MŠ

Na základě Manuálu MŠMT bude ve škole pravidelně prováděna dezinfekce a realizována zvýšená hygienická opatření. Vstup osob do budovy bude omezen na minimum (první školní den rodiče nových žáků samozřejmě rádi uvidíme). Osoby, žáci a děti, které mají příznaky infekčního onemocnění, nemohou do školy vstupovat. V případě, že žák bude projevovat takovéto příznaky, bude dítě izolováno a rodiče budou obratem kontaktováni a vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte/žáka.

Děkujeme za pochopení.

 


Informativní schůzka MŠ

Vážení rodiče,

zveme vás na informativní schůzku,

která se bude konat ve středu 9. 9. 2020 od 16:00.


Setkání nově přijatých dětí MŠ

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

zveme Vás a Vaše děti do naší mateřské školy na dopolední setkání s paními učitelkami a seznámení s prostředím školky.

Setkání proběhne v pondělí 31. 8. 2020 od 9:00 do 11:00.

Těšíme se na Vás,

kolektiv MŠ Radim


Provoz MŠ

Mateřská škola se otevře v pondělí 24. srpna 2020.


Focení ZŠ a MŠ

1.6. 2020 proběhně focení (MŠ i ZŠ).

 


Otevření MŠ 25.5. 2020

Vážení rodiče,

V návaznosti s uvolňováním vládních opatření jsme po dohodě se zřizovatelem stanovili termín předpokládaného znovuotevření mateřské školy na 25. 5. 2020, v případě, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace. V návaznosti na tuto skutečnost máme povinnost zjistit zájem zákonných zástupců o umístění dítěte do MŠ od 25. 5. 2020.

Prosíme o vaši zpětnou vazbu na mail - zsradim@seznam.cz nebo na telefonicky na čísle 731 495 161.

Více informací a čestné prohlášení k dipozici níže.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-k-otevreni-ms.pdf 432.5 Kb
priloha-cestne-prohlaseni.pdf 275.2 Kb

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Byly přijaty děti s těmito registračními čísly.

 

02

03

04

05

06

09

 

 

 

 

 

V Radimi dne 25.  5. 2020                                                                         Mgr. Radka Koláčná, ředitelka

                                                                                                                              


Materiály pro děti z MŠ

Níže jsou ke stažení materiály pro děti z MŠ.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dopln.jpeg 418.6 Kb
dokresli.jpeg 293 Kb
kohoutek.jpeg 891.1 Kb
carodejnice-1.jpeg 456.9 Kb
carodejnice-2.jpeg 408.3 Kb
carodejnice-3.jpeg 866.7 Kb
carodejnice.jpeg 482 Kb
najdi-cesty.jpeg 429.6 Kb
rozlisuj.jpeg 715.8 Kb
spocitej-a-vyznac.jpeg 523.4 Kb
spoj-carou.jpeg 724.7 Kb
vybarvi-a-pojmenuj.jpeg 668.1 Kb
vystrihni-vymaluj.jpeg 1083 Kb
vystrihni-a-oblekni.jpeg 807.8 Kb

Platby MŠ - nově

PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

MŠ –Provozní příplatek  300,- za měsíc

Březen -  zaplaceno 300,-                vráceno bude  150,-

Duben – -  zaplaceno 300,-             vráceno bude 300,-                   

Květen -  -  zaplaceno 300,-            vráceno bude 150,-

 

Celkem vrátit 600,-   z toho bude odečten provozní příplatek na  červen  300,-

 

Celkem vráceno bude 300,-.

 

MŠ Obědy-

Stravné na poslední týden v květnu bude uhrazeno z částky vybrané na stravné v březnu. Stravné na červen bude uhrazeno z platby stravného na duben.

 

 Do konce roku již neproběhnou žádné platby. Přeplatky vám budou vráceny ve vyúčtování v červenci. Děkujeme za pochopení.

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční v termínu od 2. – do 16. května 2020.

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

 

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

K zápisu doložit:

- Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy (ke stažení www.zsradim.cz ) nebo k vyzvednutí u ředitelky Mgr. Radky Koláčné. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

-Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované- viz. čestné prohlášení

 

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kriteria-prijimani-do-ms-2020-2021292390040.pdf 201.8 Kb
postup-zakonnych-zastupcu-pri-zapisu-do-ms-1-.pdf 447.1 Kb
prohlaseni-k-ockovani.docx 14.1 Kb
zadost-o-prijeti-do-ms.doc 27.6 Kb

Ošetřovné MŠ

Vážení zákonní zástupci,
 

rodiče dětí z mateřské školy mohou také využít ošetřovné při péči o dítě. Kontaktujte paní ředitelku Mgr. Radku Koláčnou.


UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 19. 3. 2020

 

Vážení rodiče,
vzhledem k současné a stále se zhoršující situaci šíření nákazy koronavirem, vydaným doporučením MŠMT a MZ a po dohodě se zřizovatelem,

přistupuji k přerušení provozu mateřské školy od čtvrtka 19. 3. 2020 do odvolání.

                                                                                Mgr. Radka Koláčná, ředitelka


UPOZORNĚNÍ O PROVOZU MŠ

Vážení rodiče, Mateřská škola bude i nadále v provozu.

Od úterý 17. 3. přistupujeme k OPATŘENÍM VEDOUCÍM K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ NÁKAZY KORONAVIREM:

  1. Do MŠ budou přijaty pouze děti, které nebudou vykazovat žádné známky respiračního onemocnění.
  2. Pobyt venku bude probíhat pouze na zahradě.
  3. Rodiče by měli zůstat v šatně, nevstupovat do tříd.
  4. Strava do jídlonosičů se vydávat nebude.

 

 

Děkujeme, že respektujete tato opatření. Prosíme sledujte stránky, situace se může měnit.

Mgr. Radka Koláčná, ředitelka


Plavání 2020 ZŠ i MŠ

Od 21. dubna  až do 23. června budeme každé úterý jezdit na plavecký kurz do Jičína. Všechny bližší informace ohledně plaveckého kurzu a platby se dozvíte během dubna.

 

 

 


Vánoční besídka MŠ

Srdečně zveme všechny rodiče na VÁNOČNÍ BESÍDKU. Těšíme se na Vás 17.12.2019(úterý) od 15h. Abychom si Vánoční besídku mohli společně užít i s trochou dobrot, prosíme maminky, aby dětem přibalily pár kousků cukrovíčka :-). Děkujeme a těšíme se


Maňáskové divadlo MŠ

Maňáskové divadlo MŠ plakát 2019


Zpívání u vánočního stromu (MŠ i ZŠ) 24.11.

V neděli 24.11. budou děti z MŠ a ZŠ zpívat krátké pásmo koled u rozsvěcení vánočního stromu v Radimi.

Bližší inforamce podáme v polovině listopadu.


MŠ 25. 11. - projektový den Ferda a jeho kamarádi

Dne 25.11. v MŠ proběhne projektový den s názvem Ferda a jeho kamarádi.


Vánoční focení MŠ a ZŠ 26.11.2019

V úterý 26.11. 2019  během dopoledne proběhne focení v MŠ i ZŠ.

Fotograf : Martin Vosáhlo

Děti se budou moci fotit ve skupinkách, se sourozenci. atd. Fotky budou poté vyvěšeny na webu k prohlédnutí a objednání k tisku.


Informativní schůzka MŠ

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 12.9. od 16:00 bude informativní schůzka pro rodiče dětí z MŠ.

 


MŠ v provozu od ÚT 27.8. 2019

Vážení rodiče,

Kvůli pondělnímu výpadku elektřiny bude v provozu od úterý 27.8. 2019.

Děkujeme za pochopení.
 


Turistický výlet na Bučický mlýn MŠ