Personální obsazení

Personální obsazení ZŠ

Ředitelka školy

Mgr. Radka Koláčná

____________________________________________

Učitelky ZŠ

Mgr. Radka Koláčná (třídní 1. - 3. ročník)

Mgr. Kateřina Babíková (třídní 4. a 5. ročník)

Výchovná poradkyně

Mgr. Radka Koláčná

Konzuktační hodiny: Po 11:15 - 12:00

Vychovatelka

Renata Suchá

_____________________________________________

Školnice: Jana Millerová
Uklízečka: Jana Millerová
Vedoucí školní jídelny: Simona Růžková
Pomocná síla v kuchyni: Eva Márynková