Školní jídelna - Informace

!!!!! Informace ze školní jídelny !!!!!

 

V době od 25. 5. 2020 do 3. 7. 2020

bude po dobu nepřítomnosti paní kuchařky probíhat

 

odhlašování obědů pouze na telefonním čísle 737 449 851 nebo 733 124 101

(p. Růžková).

 

Obědy podle vnitřního řádu školní jídelny můžete odhlašovat do 13. 00 hodin předešlého dne.

 Odhlašování v sešitě či jiným způsobem nebude možné.

 Děkujeme za pochopení.

 

V Radimi 18. 5. 2020                                                                  Mgr. Radka Koláčná

                                                                                           ředitelka školy  

 


ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1. 1. 2020

 

 

První zvýšené stravné se bude platit v prosinci 2019.

Žádáme vás o navýšení limitu stravného.

 

 

                  MŠ do 6 let                                                                MŠ 7-10 let                

       Přesnídávka    7 Kč                                                                           Přesnídávka           8 Kč

               Oběd              22 Kč                                                                          Oběd                    25 Kč       

             Svačina             7 Kč                                                                         Svačina                  7 Kč      

               ------------------------------                                                                      ---------------------------------   

36 Kč                                                                                           40 Kč

 

 

ZŠ  - 7 – 10 let                                                                           ZŠ – 11 – 14 let

25 Kč                                                                                              27 Kč

 

               

 


Aktuální sdělení ze ŠJ

                                 

ZPRÁVA  PRO  RODIČE

 

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020 SE ZVYŠUJE PROVOZNÍ PŘÍPLATEK PRO DĚTI Z MŠ NA 300,-KČ MĚSÍČNĚ.

 

DĚTEM, KTERÉ NAVŠTĚVOVALY MŠ V POSLEDNÍM SRPNOVÉM

TÝDNU, BUDE STRAVNÉ SPOLU S POLOVINOU PROVOZNÍHO

PŘÍPLATKU ZAÚČTOVÁNO DO ŘÍJNOVÉHO STRAVNÉHO V MĚSÍCI

ZÁŘÍ.

 

 

!!!      RODIČE  POZOR   !!!

 

DBEJTE PROSÍM NA TO, ABY PENÍZE NA STRAVNÉ BYLY POUKÁZÁNY

NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY NEJPOZDĚJI POSLENÍ DEN V MĚSÍCI.

OBĚDY SE PLATÍ MĚSÍC DOPŘEDU. POKUD TAK NEUČINÍTE, DĚTI OBĚD 

NEDOSTANOU NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠKY 107 O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ.