Školní jídelna - Informace

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1. 1. 2020

 

 

První zvýšené stravné se bude platit v prosinci 2019.

Žádáme vás o navýšení limitu stravného.

 

 

                  MŠ do 6 let                                                                MŠ 7-10 let                

       Přesnídávka    7 Kč                                                                           Přesnídávka           8 Kč

               Oběd              22 Kč                                                                          Oběd                    25 Kč       

             Svačina             7 Kč                                                                         Svačina                  7 Kč      

               ------------------------------                                                                      ---------------------------------   

36 Kč                                                                                           40 Kč

 

 

ZŠ  - 7 – 10 let                                                                           ZŠ – 11 – 14 let

25 Kč                                                                                              27 Kč

 

               

 

Aktuální sdělení ze ŠJ

                                 

ZPRÁVA  PRO  RODIČE

 

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020 SE ZVYŠUJE PROVOZNÍ PŘÍPLATEK PRO DĚTI Z MŠ NA 300,-KČ MĚSÍČNĚ.

 

DĚTEM, KTERÉ NAVŠTĚVOVALY MŠ V POSLEDNÍM SRPNOVÉM

TÝDNU, BUDE STRAVNÉ SPOLU S POLOVINOU PROVOZNÍHO

PŘÍPLATKU ZAÚČTOVÁNO DO ŘÍJNOVÉHO STRAVNÉHO V MĚSÍCI

ZÁŘÍ.

 

 

!!!      RODIČE  POZOR   !!!

 

DBEJTE PROSÍM NA TO, ABY PENÍZE NA STRAVNÉ BYLY POUKÁZÁNY

NA ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY NEJPOZDĚJI POSLENÍ DEN V MĚSÍCI.

OBĚDY SE PLATÍ MĚSÍC DOPŘEDU. POKUD TAK NEUČINÍTE, DĚTI OBĚD 

NEDOSTANOU NA ZÁKLADĚ VYHLÁŠKY 107 O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ.