Školní družina

Informace - ŠD

 

Potřeby do ŠD, co nás čeká a nemine

 

Prosím o vyzvedávání dětí v čase po 15:00 hodině, abychom se mohli jít podívat i do lesa, kde stavíme domečky pro skřítky i zvířátka. Chodíme například i do vedlejší vesnice, kdy si

s dětmi píšeme, kolik KM jsme ušli, za jaký čas atp. Není problém zavolat nebo dítěti napsat na papírek, že byste si syna/dceru potřebovali vyzvednout např.: ve 14:00hodin, kvůli lékaři nebo jiné záležitosti a určitě se domluvíme.

 

Prosím rodiče, aby dbali na změny počasí a děti měly veškeré oblečení dle potřeby. Náhradní oblečení, nejlépe pevnou obuv, jelikož v ŠD si pouze nehrajeme, ale i sportujeme a závodíme.

 

Roční plán je založen na počasí a ročním období. Děti každý den zapisují teplotu a malují, zda je jasno, zataženo nebo polojasno. Děti budou vyrábět stromy, listy, slunce, mraky, déšť atp., kde na magnetické tabuli budeme měnit roční období a sledovat měnící se počasí.

 

Děti během září budou pracovat i na projektu, kterému říkáme – Jedeme v tom společně, protože jsme všichni v jednom vlaku. Tento projekt bude vystavený v šatně a bude nám tvořit celoroční výzdobu.

 

Snažíme se, aby děti řešily problém společně, a vychovatel přihlíží ke zdárnému konci. Učíme se, aby děti nechodily neustále žalovat, ale vyřešit si problém sami mezi sebou.

 

Povídáme si v kruhu, kterému říkáme Kruh přátelství. V tomto kruhu řešíme, co nás ten den čeká, co by děti chtěli dělat, nejasnosti ve třídě atp.

 

Děkujeme za přečtení a součinnost.

 


Aktivity v ŠD 2020/2021

 

ZÁŘÍ

Přivítání s novými žáky

Seznámení s pravidly ŠD – všichni jsme kamarádi a pomáháme si, bez hádek a urážek

Seznámení s ročním plánem ŠD

Povídáme si, co jsme dělali o prázdninách

Povídáme si, co jsme prožili o víkendu

Dbáme na hygienu

Prozkoumání her a stavebnic

Volná činnost

Pobyt na zahradě (bezpečnost, kvůli stavbě)

Procházky po okolí

Sportovní hry na čerstvém vzduchu

Stavby z písku

Výtvarná, pracovní činnost a hudební zájem dle nálady dětí

Relaxace po obědě při relaxační hudbě, při četbě pohádky


 


Aktivity v ŠD 2019/2020

Podzim

Září

Bezpečnost v ŠD

Bezpečnost na zahradě a na hřišti

Osobní hygiena

Seznámení se školním řádem a řádem v ŠD

Povídání, jak se správně chovat – domluvená pravidla

Seznámení s novými kamarády – přivítání prvňáčků mezi nás

Osvojování a dodržování základů společenského chování (zdravení, poděkování, požádání)

Společné vyrábění dekorace do ŠD

Pohybové aktivity

Odpočinek při relaxační hudbě

Volná zábava – karetní a deskové hry, kulečník, fotbálek, společné hry – pohybové

Zdobení šatny

Měsíční hra - motivace

 

 

Říjen

Osvojování a dodržování základů společenského chování

Pobyt na zahradě

Pohybové aktivity

Relaxace při hudbě

Nabírání energie

Volná zábava – deskové a karetní hry, stavby z kostech a ze sevy

Volná činnost – malba/kresba, pracovní činnosti, zpěv, poslech hudby, četba              

Hlavní téma ,,Halloween“ - Plánování dekorací a následná výroba, postupná výzdoba ŠD,

                                           chodby a šatny do strašidelného převleku

Párty pro děti = Nemusíte se bát o své ratolesti, nebude se konat nic, kvůli čemu by nemohli třeba spát :)

Aktivity v ŠD 2019/2020 plakát na Halloween

 

Listopad

Úklid po Halloweenu

Výzdoba skřítků Podzimníčků

Vánoční výzdoba – tvoření

Společný výšlap na Sněžku (po schodech)

Společné měření tras, kroků, km a jiné

Nácvik koled

Volná činnost – hry dle zájmu

Pohybové aktivity

Povídáme si o podzimu – košík plný ovoce

  • sklizeň
  • ježek

Opakování si třídních pravidel a zásad slušného chování + hygiena

Procvičování matematiky

Relaxace u četby

Odpočinek v ospalých dní při čtení příběhů

Zájmové aktivity – ryby, příroda, míčové hry, kruhy, trampolína, volná kresba i malba

 

Zima

Prosinec

Úklid podzimní výzdoby

Výroba vánoční výzdoby

Vánoční dekorace

Výroba na OÚ, téma dřevo

Aranžování na OÚ

Procházky po okolí za přijatelného počasí

Povídáme si v kruhu „přátelství“             Barbora

                                                           Mikuláš

                                                           Vánoce

                                                           Pranostiky

                                                           Jak to chodí u vás na Vánoce – zvyky

Relaxační hudba

Poslech a zpěv vánoční hudby – naladění vánoční atmosféry (i bez sněhu)

Odpočinek po obědě při hudbě, četbě, povídání si příběhů, co kdo a kdy zažil atp.

Četba pohádky dle libosti při válecím dni

Volná hra – deskové a karetní hry, hry se sevou, bunkr

Když to nejde venku, tak uvnitř ano – pohybové aktivity s míčem, trampolína, žebřiny,                                  

kruhy, pohybové hry – Mrazík, Popcorn, Z vody do vody, Vybíjená atd.

Osvojování a dodržování základních pravidel ŠD

Volná kresba a malba na vánoční tématiku / výroba sněhuláčků, vloček atd.

Bezpečnost o zimních prázdninách a popřání:

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU 2020

 

Leden

 

Přivítání se v roce 2020

Povídání si o tom, co jsme prožili o vánočních svátcích a silvestru

Co jsem dostal / a od Ježíška a popsání ,,bomba“ dárku

Tři králové – 6. ledna = odstrojování stromečku

Úklid vánoční výzdoby (zimní se nechává)

Výroba a malba zimních obrázků a výrobků

Odpočinek při          relaxační hudbě

                                   čtení z knih

                                   klidný odpočinek (poslech ticha)

Zimní radovánky, co nám počasí dovolí – klouzání na ledu z kaluže

Procházky zimní přírodou

Pobyt na zahradě, na hřišti a procházky po okolí

Nabírání energie na čerstvém vzduchu ze sluníčka

Uspořádání skříněk ve ŠD

Osvojování a dodržování základních pravidel

Povídání si    zvířátka v lese

                        lyžování

                        počasí

 

Únor

Přivítání žáků po prázdninách

Povídání si o zážitcích z prázdnin

Malba/kresba           – co jsem dělal/a o prázdninách

  • volná (dle fantasie)
  • dle relaxační hudby

Žáci tvoří a kreslí podle žáka (žák učitelem)

Procházky po okolí

Relaxace a odpočinek po obědě a během dne

Návštěva knihovny

Procházky po okolí

Hry zaměřené na důvěru mezi žáky

Povídání v kruhu – volné

Čtení knížek – vlastních nebo vypůjčené z knihovny

Deskové a karetní hry dle nálady

Poslech hudby dle nálady

Povídáme si o počasí

Jaro

Březen

Výměna výzdoby ve škole a ve ŠD

Pobyt na zahradě

Nabírání energie na Slunci

Procházky po okolí

Začátky jarní výzdoby

Přípravy na Velikonoce – tvoření a výzdoba

Volné tvoření dle fantazie a nálady

Kreativní malby v jarních barvách

Deskové a karetní hry (pro zábavu, rozvíjení logiky a myšlení...)

Volná činnost / hra

Pohybové aktivity – hry: Mrazík, Z vody do vody, posilování těla vlastní vahou formou her

Hlavní témata - Nerf den 11. března

  • Náš karneval 16. března
  • Vodní želvy 26. března

Návštěva knihovny – 18. března ve 14:00 h

Relaxace po obědě – čtení knihy (jsem čtenář x jsem posluchač), relaxační hudba

Prevence proti nemocím – hygiena

Povídáme si  - co nás trápí

  • počasí

Velikonoční básničky, hudba a zpěv dle nálady a přání

 

 

 

 

 


 


 

 


Aktivity v ŠD 2018/2019

Zima

 

Leden

Zima, zdraví, bezpečnost

 

Zimní radovánky (stavění sněhuláka, koulovaná, sáňkování a bobování)
Horská služba (poslání a úkoly)
Bezpečnost v zimě (nástrahy zimy, jak se oblékat)
Procházky po okolí, pobyt na zahradě
Výroba maskota

 

 

Únor

Zima, zdraví, svátky a tradice

        

Masopust: povídáme si o tradicích

Píseň od J. Nohavici ,,Masopust“

-výroba masek, referát

Sv. Valentýn: povídáme si o vzniku

-výroba přání, referát

Cvičení v tělocvičně

Pobyt na čerstvém vzduchu

Zdraví naše tělo: nemoci a úrazy

Stavba z kostek

Stavba z nové sevy

 

Jaro

 

Březen

příchod jara, zdraví a naše tělo

       

Příchod jara

Jarní tvoření a výzdoba

Písně a básně s jarní tématikou

Zdravá výživa

Poznáváme přírodu    - procházky

- jak to vypadalo v zimě x jak to vypadá nyní

Štafeta  - modelek

            - kuličková

            - vajíčková

            - zápalková

            - hokejová

 

Duben

Velikonoce, příroda, čas

Aprílový den

Velikonoce      - přípravy

                        - výzdoba

Vycházky do jarní přírody

Štafeta

Orientace v ročním období

Orientace v čase

Užívání slunečných dní

Den Země

Návštěva knihovny

 

Nabírání energie, bezpečnost, pranostiky

 

Květen

Den matek - přáníčka

Pobyt na zahradě – relaxace na slunci

Venkovní aktivity

Para -  olympiáda

Návštěva knihovny – 24. 5. 2019

Relaxační kresba / malba na čerstvém vzduchu při hudbě

300 ZGH – bezpečnost a chování

Zmrzlí muži - pranostiky