Aktuality ZŠ

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

 

Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Byli přijati žáci s těmito registračními čísly.

 

01

02

03

04

05

06

 

 

 

 

 

V Radimi dne 4. 5. 2020                                                                         Mgr. Radka Koláčná, ředitelka