Aktuality ZŠ

Přehazovaná v Nové Pace - středa 19. 2. 2020

I v letošním se roce se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastní okrskového kola v přehazované v Nové Pace. Turnaj se uskuteční ve středu 19. 2. od 9.00 hodin. Sraz v 8. 30 před halou v Nové Pace, Komenského ul. u náměstí. Tímto prosíme rodiče o dovoz a odvoz dětí.  Předpokládaný konec bude ve 12.00 hodin. Děti mají mít sebou sportovní oblečení a obuv, svačinu a dostatek pití. V tento den budou mít děti oběd odhlášen.