Aktuality ZŠ

Informace od 1. 11. 2021

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v provozu školy se pro žáky od 1. 11. 2021 nic nemění, nadále platí, žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření. Proto žádáme, aby žáci při vstupu do školy dodržovali povinnost nosit ochranný prostředek.

 

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.