Aktuality ZŠ

Distanční výuka

Distanční výuka

V době od 14. 10. do 23. 10. z důvodu uzavření škol v rámci krizových opatření opět přejdeme k distanční výuce. Distanční výuka bude probíhat stejně jako na jaře přes internetové prostředí Google classroom, kde naleznete všechny materiály k výuce a také budou probíhat online hodiny.

Všichni žáci mají obědy odhlášeny. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, žáci však musí dodržet čas výdeje, který je nastaven na dobu od 12.00 – 12. 30. hodin. Pokud budete chtít oběd odebírat, musíte se nahlásit do 13. 00 hodin předcházejícího dne.