Školní jídelna - Informace

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO OD 1. 1. 2020

 

 

První zvýšené stravné se bude platit v prosinci 2019.

Žádáme vás o navýšení limitu stravného.

 

 

                  MŠ do 6 let                                                                MŠ 7-10 let                

       Přesnídávka    7 Kč                                                                           Přesnídávka           8 Kč

               Oběd              22 Kč                                                                          Oběd                    25 Kč       

             Svačina             7 Kč                                                                         Svačina                  7 Kč      

               ------------------------------                                                                      ---------------------------------   

36 Kč                                                                                           40 Kč

 

 

ZŠ  - 7 – 10 let                                                                           ZŠ – 11 – 14 let

25 Kč                                                                                              27 Kč