Školní jídelna - Informace

!!!!! Informace ze školní jídelny !!!!!

 

V době od 25. 5. 2020 do 3. 7. 2020

bude po dobu nepřítomnosti paní kuchařky probíhat

 

odhlašování obědů pouze na telefonním čísle 737 449 851 nebo 733 124 101

(p. Růžková).

 

Obědy podle vnitřního řádu školní jídelny můžete odhlašovat do 13. 00 hodin předešlého dne.

 Odhlašování v sešitě či jiným způsobem nebude možné.

 Děkujeme za pochopení.

 

V Radimi 18. 5. 2020                                                                  Mgr. Radka Koláčná

                                                                                           ředitelka školy