Vytváříme hru

Fotky z listopadu

Děti si vyrábějí herní prvky samy
RUSKÉ KOLO z nové 3D magnetické stavebnice
Rádi si čteme